از آنجایی که آنها نور را در اطراف اتاق منعکس می کنند، تزئین با آینه یک ترفند سریع برای بزرگتر و روشن تر کردن فضاها است. به گفته تیموتی ال توماس، تحلیلگر دفتر مطالعات نظامی خارجی ارتش ایالات متحده، و کارشناس تاریخ و تئوری نظامی اخیر روسیه، کنترل بازتابی شامل "انتقال اطلاعات ویژه آماده شده به حریف است تا او داوطلبانه تصمیم گیری از پیش تعیین شده مورد نظر را بگیرد. آغازگر اقدام». آینه ها خانه شما را روشن تر

پاربرگ سایت

تماس با ما