پیرووات همچنین در داخل پلاستید از فسفونول پیرووات، متابولیتی که در داخل سیتوزول از پیرووات یا PGA ساخته می‌شود، ساخته می‌شود. اتیوپلاست پلاستیدی است که فاقد کلروفیل است و در داخل غشاء فرورفتگی‌هایی دارد که شبکه‌ای از لوله‌های استرومای آنها را تشکیل می‌دهد که به آن بدن پرولاملار می‌گویند. All Kinds Of Colored Sheets این دوره شامل هجوم غشای پلاستید داخلی، تشکیل ورقه های غشایی است که به داخل استرومای داخلی وارد می ورق گالوانیزه – https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2152368/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1 – شود. من

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyBuyPurchase guideخبرdigital currency channelHome Appliancesdigital currency tutorialسایت ایرانیاخبار جدیدخرید فالوور اینستاگرام