افراد به دلایل مختلف وارد روان درمانی می شوند. آموزش در مورد اختلالات خلقی به افرادی که از این شرایط رنج می برند کمک می کند تا الگوهای رفتاری و افکاری را که نشان دهنده بروز مجدد اختلال خلقی هستند، تشخیص دهند – و آنها را وادار می کند که به دنبال درمان اضافی باشند. برخی از افراد با هدف خاصی به PVD Psychological Associates می آیند. مدل‌های نظری مختلفی وجود دارد که معمولاً توسط درمانگران روان‌پویشی استفاده می‌شود، و

پاربرگ سایت

تماس با ما