در پی رویداد ازدحام حجاج در منا در ۲ مهر ۱۳۹۴ برخی از رسانهها خبر از احتمال کشتهشدن وی در این حادثه را دادند. رکن آبادی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی را از دانشگاه امام صادق (ع) گرفت و برای تحصیلات بیشتر به لبنان رفت و در آنجا دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه جامعه اللبنانیه در بیروت دریافت کرد. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران معتقد است:رکن آبادی شخصیتی فعال و خدوم، طرفدار وحدت اسلامی، شجاع

پاربرگ سایت

تماس با ما
تمامی محتوای این وب‌سایت توسط هوش مصنوعی تولید می‌شود و هدف ما ترویج یا تشویق به استفاده از آن نیست، بلکه به‌کارگیری برای مطالعه و بررسی مطالبی است که قابلیت ارائه دارد.