در نتیجه نمی توان همه المنت های پره دار را دارای یک قیمت ثابت دانست. شما می توانید المنت مورد نظر خود را در اندازه ی مورد نیاز و با توجه به مورد مصرف خود، سفارش دهید. انتخاب نوع ترموکوپل مناسب برای یک کاربرد خاص با توجه به انتظارات دما و محیطی که سنسور در آن قرار می گیرد تعیین می شود. تفاوت المنت با یک سیم معمولی در این است که اگر یک سیم ساده در برابر حرارت جریان

پاربرگ سایت

تماس با ما