میانگین تاخیر پرواز شرکت های هواپیمایی به 95 دقیقه رسیده است

بر اساس آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، ۲۵ درصد پروازهای انجام شده در مرداد ماه ۱۴۰۲ با تاخیر انجام شده و میانگین تاخیر پروازی شرکت های هواپیمایی به ۹۵ دقیقه رسیده است.

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گزارش پرواز مردادماه را با چند روز تاخیر نسبت به ماه های گذشته منتشر کرد. بر اساس این گزارش، مجموع پروازهای فرودگاه های این شرکت در مرداد ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل یک درصد در ورود و خروج، چهار درصد در خروج و پذیرش مسافر و سه درصد در خروج و پذیرش در مرداد ماه 1402 افزایش داشته است. دریافت بار و پست

پروازهای داخلی فرودگاه های این شرکت در مرداد ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل 1 درصد، در ارسال و پذیرش مسافر 5 درصد و در ارسال و دریافت بار و پست 6 درصد کاهش داشته است. پروازهای بین المللی فرودگاه های این شرکت نسبت به ماه مشابه سال گذشته 15 درصد در فرود و فرود، 10 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 6 درصد در ارسال و دریافت بار و پست افزایش داشته است.

در مرداد 1402 کل پروازهای فرودگاه های متعلق به شرکت نسبت به ماه قبل 4 درصد در ورودی و خروجی، 6 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 12 درصد در ارسال و دریافت محموله و پست کاهش یافته است. پروازهای داخلی فرودگاه های شرکت در مرداد ماه 1402 نسبت به ماه قبل از آن 3 درصد از نظر ورود و خروج، 4 درصد در تردد مسافر و 8 درصد در دریافت بار و پست کاهش یافته است. همچنین پروازهای بین المللی نسبت به ماه گذشته 13 درصد در فرود و فرود، 13 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 24 درصد در ارسال و دریافت بار و پست کاهش داشته است.

در مرداد 1402، حداقل 80 درصد پروازها به ترتیب در 10 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، تبریز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (اصلاویه) و کرمان فرود و برخاسته اند. از این میزان، حداقل 80 درصد پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام و فرود آمدند.

میانگین تاخیر پرواز شرکت های هواپیمایی به 95 دقیقه رسیده است

در مرداد 1402 پروازهای داخلی 90 درصد از کل پروازهای سوار و خروج مسافر را تشکیل می دادند که حدود 89 درصد اعزام و پذیرش مسافران و 78 درصد اعزام و پذیرش بار و پست را شامل می شد.

مسیر مهرآباد – مشهد با 886 پرواز پرترددترین مسیر پرواز داخلی و مسیر مشهد – مهرآباد بیشترین مسافر را داشته است. در بین پروازهای بین المللی، مسیر مشهد-نجف با ۲۴۹ پرواز پرترددترین مسیر پروازی بین المللی و مسیر نجف-مشهد بیشترین مسافر را داشته است.

جدولی که توسط شرکت فرودگاه ها منتشر شده است، 23 شرکت هواپیمایی فعال را فهرست می کند که در مجموع 13154 پرواز در مرداد 1402 و 3251 پرواز با تاخیر بیش از 30 دقیقه انجام داده اند. میزان پروازهای تاخیری 308771 دقیقه معادل 5146 ساعت و 214 روز بوده که 25 درصد پروازها را پوشش می دهد. در ماه جولای 28 درصد پروازها با بیش از 30 دقیقه تاخیر انجام شده است.

میانگین تاخیر پرواز شرکت های هواپیمایی به 95 دقیقه رسیده است

در ماه اوت میانگین تاخیر پروازهای تاخیری به 95 دقیقه رسید. میانگین تاخیر پروازهای با تاخیر در تیرماه 107 دقیقه بوده که نسبت به ماه گذشته 12 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که شرکت های هواپیمایی ایرتور با 138 دقیقه، فلای پرشیا 127، کیش ایر 126، آسمان 118، ایران ایر 111 و چابهار ایر 106 دقیقه میانگین تاخیر بیش از 100 دقیقه داشته اند.

در مرداد ماه 1402، شرکت های هواپیمایی آروان و توسعه با 75 و 67 درصد بیشترین درصد تاخیر را به خود اختصاص داده اند، در حالی که شرکت های یزدایر و آساجت به ترتیب با یک و دو درصد کمترین درصد تأخیر را در پروازهای عادی مسافری دارند. به عبارت دیگر شرکت های هواپیمایی یزدایر و اساجات بهترین عملکرد را از خود نشان دادند.

همچنین نسبت به ماه گذشته شرکت های هواپیمایی چابهارایر و آروان به ترتیب با 15 و 8 درصد بیشترین افزایش را داشته اند و معراج و کیشایر با کاهش 34 درصدی و 23 درصدی در پروازهای عادی کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تاخیری را داشته اند. پروازهای مسافری ، مطابق با. به عبارت دیگر معراج و کیش ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشتند.

در زمینه لغو پروازها، شرکت های هواپیمایی زاگرس و معراج با 74 و 69 درصد بیشترین درصد و شرکت های یزدایر، توسعه و پویایر با 0، 0 و 2 درصد از کل پروازهای دارای مجوز کمترین درصد پروازهای لغو شده را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر یزدایر، توس ایر و پویا ایر بهترین عملکرد را داشتند.

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

پاربرگ سایت

تماس با ما