مدیری که میلیون ها کارمند شرکت را منزجر کرد

از زادعلی بپرسید; پیش از انتخابات و وعده های رئیس جمهور برای اجرای عدالت و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی منجر به حمایت شدید کارگران، به ویژه رکن سوم شرکت نفت، بزرگترین اتحادیه کارگری کشور شده است. در انتخابات آنها یکی از گروه های اجتماعی بزرگی بودند که به لطف وعده های رئیس جمهور تا حد امکان در کشور در انتخابات شرکت کردند.

زمانی که رئیس جمهور روی کار آمد و همه انتظار داشتند در بین همه همکارانش حرکتی برابری طلبانه صورت گیرد، اما ناگهان دیدیم که دولت پیشنهاد رسمیت شهدا را مطرح کرد و این بیش از بیست سال است که همکارانش دور یک میز نشسته اند و همه کارشان را می کنند. دغدغه ها و تمام مراحل کارشان با هم، از هم جدا شدند و یکی به تخت نشست و دیگری هنوز روی فرش است.

این اتفاقات حاصل دو نفر است که سال‌ها در یک سطح بوده‌اند، یکی از آنها امتیازات مختلف و حقوق بالایی می‌گیرد و دیگری از این حقوق و امتیازات محروم می‌شود، تبعیض و دوقطبی به وجود می‌آید، هر دو تجربه کرده‌اند. همان شرایط کاری که البته وضعیت خود را به رسمی تغییر نداده اند، نه، اما در مقایسه با سایر افراد مشمول این تغییر وضعیت، از نظر صلاحیت، تحصیل و کار در رتبه بالاتری قرار دارند. یادداشت.

همه اینها به کنار، 6 سال پیش نیروهای ثالث شرکت نفت، نیروهایی که بخش عمده کار تخصصی این صنعت را انجام می دهند، کارکنان دولت را سازماندهی شده توسط فعالان این حوزه سازماندهی کردند. با تمام ابزارها و زمینه های قانونی تلاش می کنند آن را به پایان برسانند و به جایی رسیده اند که به طور قطع می توان گفت هیچ راه قانونی وجود ندارد که فعالان این عرصه از آن پیروی نکرده باشند و این پیگردهای مکرر باعث شده برخی از همکارانشان به شوخی بگویند. که این تنها مکان است پیش خدا بود که نرفتیم مطالباتمان را مطرح کنیم.

این طرح خواستار حذف پیمانکار منابع انسانی است زیرا نه به نفع سیستم است و نه کارکرد مثبتی در کمک به کار تخصصی نیرو دارد.

مجلس محترم شورای اسلامی در دو نوبت متوالی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب و برای تصویب به شورای محترم نگهبان ارسال کرد و شورای محترم نگهبان ابتدا بار مالی طرح و اصلاحاتی را برای برخی مطرح کرد. از مفاد قانونی آن منجر به بازگشت این طرح به مجلس شد، مراحل اصلاح آن طی شد و باید یک پروسه چند ماهه را طی کند تا به شورای محترم نگهبان برگردد.

این در حالی است که رئیس سازمان استخدامی کشور مدعی است که این طرح بار مالی دارد و جذب نیروهای مشمول این طرح موجب گسترش دولت می شود.

در خصوص بار مالی مطرح شده، مجلس و کمیسیون اجتماعی که سال ها روی این طرح کار می کنند، به صراحت اعلام کرده اند که این طرح هیچ بار مالی بر دوش دولت ندارد و بودجه آن از سوی دولت تامین می شود. پیامد برکناری پیمانکار بار مالی این طرح موجب تضعیف اعتبار نمایندگان مردمی می شود که واقعاً کار کارشناسی و تخصصی انجام داده اند.

اما با فرض اینکه بار مالی بر دوش دولت باشد، به هر حال این نیروها فرزندان این سرزمین هستند، سال هاست به خاطر انقلاب و سربلندی عزیزمان گناه و سختی را از ته گرفته اند. ایران. صنعت نفت و این سوال را دارند که چرا از تغییر وضعیت 300 هزار قربانی و فرزند قربانی که بار مالی دولت هستند، اما این همه سنگ به طرح ساماندهی کارکنان دولت زده می‌شود؟ و نیروهای فداکاری که بار مالی بر دوش دولت نیست. آیا کسانی که در سرزمین پدران و اجداد خود فداکاری نمی کنند شهروند درجه دو هستند؟

در رابطه با آزمون، چه انتظاری از نیرویی دارید که دهه هاست کارهای خاص انجام می دهد، همه جزئیات را به خوبی انجام می دهد، سال ها از تحقیق دور بوده و با این نیروی سنگین، طاقت فرسا و طاقت فرسا در صنعت نفت جان می دهد؟ کار حساس و تست شما سالهاست که این موضوع را در مقابل سیستم مطرح کرده اید.

بسیاری از کارشناسان با قضاوت های منطقی و درست بر این عقیده اند که در مقایسه با وسعت و جمعیت کشورمان، نه تنها از نظر نیروی انسانی کشور بزرگی نداریم، بلکه نیروی انسانی دولتی نیز کم و دولت به نوعی کم است. علاوه بر این نیروها، رکن سوم صنعت نفت این است که بیشتر کار یا کارهای سنگین در این صنعت به شکلی انجام می شود و سوال اصلی این است که اگر این نیروها بروند، صنعت نفت باز هم کار می کند؟ خوب؟

این نیروها مورد نیاز صنعت نفت هستند و اتفاقاً سوال آنها این است که چرا مسئولان دولتی باید با در نظر گرفتن شرایط سخت کار، اطلاعات جامع و کاملی از شرایط کار در شرایط خاص داشته باشند؟ وظیفه ای که این نیروها انجام داده اند، بحث تغییر وضعیت و تأمین عدالت تا کنون بر زمین مانده است که نفی بیانیه عدالت خواهی است.

لذا امیدواریم موانع بر سر راه تحول جایگاه این نیروها برداشته شود و طرح ساماندهی کارکنان دولت به درستی اجرا شود تا وحدت و همبستگی در کار حفظ شود و کارآمدتر عمل شود.

*پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

BuyPurchase guideخبرDigital currencyHome Appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialسایت ایرانیپوکر آنلایناخبار جدید
تماس با ما