(عکس) تلاب مره قم در استانا نابودی

پروژه سد ساحلی قم که از سال 1397 در انتهای این رودخانه ساخته شده است، این برکه را در خطر مرگ تدریجی قرار داده است.

رودخانه شور تنها رودخانه دائمی است که با وجود سدها و مسیرهای انحرافی فراوانی که در مسیر خود و قبل از ورود به قم ساخته شده، با افت شدید فشار و حجم آب وارد این استان می شود و برکه میزبان هزاران پرنده مهاجر در دل است. از صحرا همیشه آب نگه داشته

متاسفانه مدیریت منابع طبیعی استان قم به بهانه جلوگیری از پیشرفت کویر و ایجاد پوشش گیاهی در بخشی از منطقه که سالهاست به کویر تبدیل شده است، پیگیر انتقال این آب حیاتی است.

به گفته کارشناسان، با توجه به تغییر اقلیم در کیشور و کاهش بارندگی و خشکسالی که در دراز مدت شاهد آن خواهیم بود، انتقال بخشی از این آب به حداقل سطح رودخانه به منظور احیای و ایجاد پوشش گیاهی جدید می باشد. بی فایده است و فقط منجر به خطر همان وضعیت می شود.

همچنین با توجه به تشکیل کارگروه احیای دریاچه نمک توسط رئیس جمهور و توجه ویژه رئیس جمهور به این موضوع، مهم است و کمبود آب از رودخانه قمرود و کارا چای به قم، که تنها راه تغذیه دریاچه نمک بین استان های همجوار این دریاچه است، فقط عملا می توان سیلاب هایی که از ساحل رودخانه به حوضچه می آید و به سمت دریاچه نمک سرازیر می شود، بتواند منتظر بماند. احیای آن و تبدیل نشدن این دریاچه نمک عظیم به دریاچه و تولید خاک های شور و تأثیر بر جمعیت بیش از 20 میلیون نفری خطر وجود داشت.

عکاس: احمد ظهرابی

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

پاربرگ سایت

تماس با ما