ربودن عمه به خاتر تصاحب باغ 20 میلیارد تومان

دو برادری که 20 میلیارد تومان از باغی ربوده و شوهرشان را ربودند از خیابان دستگیر شدند.

به گزارش ایران چندی پیش راننده کامیونی که در یکی از جاده های استان مرکزی در حال حرکت بود با صحنه عجیبی مواجه شد. دید که ماشین سمندی رد می شود و دو مرد روی صندلی جلو نشسته اند و خانمی میانسال روی صندلی عقب دراز کشیده است.

وقتی ماشین جلو رفت، راننده کامیون ناگهان چرخید، جعبه پشت ماشین کمی باز شد و مردی که داخل جعبه قفل شده بود سعی کرد با پلیس تماس بگیرد.

راننده کامیون بلافاصله با 110 تماس گرفت و موضوع دستگیری مرد میانسالی را در داخل خودرو اعلام کرد. دقایقی پس از اعلام این حادثه به پلیس و درخواست کمک، خودروی سمند به طور ناگهانی از جاده خارج شد تا وارد یک جاده فرعی شود، زمانی که خودروی سمند برای پیچیدن به جاده خاکی سرعت خود را کاهش داد، راننده کامیون با دیدن این صحنه به سمت جاده اشاره کرد. کرد تا برینداز را را بیرون زد

با کمک راننده کامیون مرد میانسال نجات یافت و خود را به محل رساند. وی در تحقیقات گفت: مسافران از من و همسرم ربوده شدند اما من فرار کردم.

وی درباره علت این اتفاق گفت: سه دانگ مربوط به همسرم در یکی از روستاهای استان مرکزی و دانگ دیگر مربوط به برادر و برادرانش است. با همسرم به باغ رفتیم تا درباره فروش باغ صحبت کنیم و با برادرانش درباره خرید و فروش زمینی به ارزش 20 میلیارد تومان صحبت کردیم.

وی ادامه داد: دو برادر همسرم پس از نیم ساعت گفتگو از اتاق زیر شیروانی باغ خارج شدند و ناگهان دو مرد نقابدار وارد اتاق زیر شیروانی شدند و با تهدید چاقو و قمه مرا تهدید کردند. مرا داخل جعبه پشت ماشین انداختند و همسرم را به صندلی عقب ماشین بردند.

ماشین روشن شد و متوجه تهدید افراد نقابدار شدم که قصد دارند با سندی سهم همسرم را به برادرانش واگذار کنند. وقتی ماشین در پشت جعبه بسته شد و شروع به حرکت کرد، جعبه را با دندان باز کردم و سپس جعبه را باز کردم تا حواس آدم ربایان پرت نشوند و در این بین از راننده کامیون که پشتش بود پرسیدم. من برای کمک همسرم را با خود بردند و نمی دانم چه بلایی سرش می آید.

آزادی وام مسکن دوم

در حالی که تحقیقات پلیس برای آزادی زن میانسال و دستگیری مردان نقابدار ادامه داشت، زن ربوده شده با پلیس تماس گرفت و گفت: دو مرد نقابدار من و همسرم را ربودند که همسرم متواری شد. آنهایی که خیلی ترسیده بودند مرا ترک کردند و آنجا را ترک کردند.

در تحقیقات انجام شده مشخص شد این افراد نقابدار توسط زن میانسال دو برادر به خدمت گرفته شده و تحقیقات پلیس برای دستگیری دو برادر ادامه یافت تا اینکه به سرنخ هایی به دست ماموران انتظامی استان مرکزی رسید که حاکی از آن است که دو برادر به تهران فرار کرده بودند.

با ورود دو برادر برای دستگیری متهم به اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت اعلام شد و کارآگاهان پلیس تهران موفق شدند یکی از برادران را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

متهم در تحقیقات مقدماتی به تجاوز به عمه و همسرش به دلیل اختلاف نظر اعتراف کرد. جوان متهم در اختیار کارآگاهان کلانتری مرکزی قرار گرفت. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

پاربرگ سایت

تماس با ما